>

Velkommen! Bestyrelser og Advisory Boards.

Vores vision er at skabe effektive virksomheder gennem effektivt arbejdende ejere og bestyrelser!

AdvisoryBoards.dk er dedikeret til Bestyrelser og Advisory Boards. Formålet er at støtte op om disse samt deres ejerledere og investorer. Vi tror på, at effektive drevne bestyrelser og advisory boards danner grobund for effektivte organisationer.

AdvisoryBoards.dk : Vores fokusområder

Vi kortlægger behov og finder erfarende virksomhedsledere, som matcher jeres behov for kompetencer i Bestyrelsen eller Advisory Boardet.  

Slip for administrationen og lad vores erfarende konsulenter håndtere kalendere, mødeindkaldelser, referater og udarbejdelse af præsentationer.

Være hele tiden opdateret med relevante nyheder målrettet til Bestyrelser, Ejerledere og Investorer.

Jeres virksomhed er sikkert godt understøtter af IT systemer, men gælder det også for bestyrelsen? Vi sælger og supporterer IT løsninger, som er tilbyder single sign-on, kryptering, GDPR-compliance, integration sammen med overblik og styring af processer.

HR LØSNINGER

Organisation, kultur og rekruttering.

SERVICES

Administration og præsentationer.

KONSULENTER

Strategi, rådgivning og projekter.

SYSTEMER

Sikkerhed, forenkling og overblik.

Vi har en række services som alle har til det formål, at gøre virksomhedsledelsen mere effektiv, vi at skabe overblik, øge sikkerheden og forenkle arbejdet mest muligt.

Rekruttering

360 graders behovsanalyse og afledt rekruttering.

Sekretærassistance

Lad os stå for indkaldelser, referater, kalenderstyring og præsentationer.

Seminarer

Sammen med vores partnere afholder vi målrettede seminarer.

Nyhedsbreve

Målrettet information med emner relevant for bestyrelsesarbejdet.

IT Værktøjer

Løsninger der understøtter og forenkler arbejdet som ejer og bestyrelsemedlem.

Konsulenter

Erfarende konsulenter som hands-on kan løse opgaver for bestyrelsen.

Nyhedsbreve

Vi udsender løbende forskellige relevante nyhedsbreve. Ønsker du at modtage vores nyhedsbreve, så kontakt os nedenfor.

  

Det gode selvskab for ledere

BoardHorizon er et nyt professionelt netværk målrettet dem, der arbejder i Advisory Boards, Bestyrelser, direktion eller er ejerledere og investor.
BoardHorizon er et eksklusivt forpligende medlemskab, hvor man bruger hinanden aktivt til sparring, søge råd eller fagligt matchmakin

 Læs mere om BoardHorizon

Seminarer

Sammen med vores partnere afholder vi løbende relevante seminarer.
Den 20. juni afholdt vi i samarbejde med BoardPlace et BoardBriefing arrangement, hvor der blev fokuseres på temaet "hvordan får man indarbejdet bedre arbejdsvaner i bestyrelsen".
Så snart vi har det næste event planlagt, vil du kunne finde informationen her.


‌