I takt med at de fleste virksomheder har skåret ned på antallet af sekretærer og administrativt personale, så har rigtig mange Bestyrelser og Advisory Boards selv måtte overtage de administrative opgaver. Men måske I skulle fokuserer på jeres bestyrelsesopgaver, og så stiller vi en erfaren konsulent til rådighed, som kan stå for alle de praktiske gøremål.

Kalenderstyring

En central person som styrer virksomhedens kalender.

Mødeindkaldelser

Udarbejdelse og udsendelse af mødeindkaldelser.

Mødereferat

Referat-skrivning under bestyrelsesmødet samt rundsending.

Bestyrelsesopgaver

Administration og opfølgning på bestyrelsesopgaver.

Præsentationer

Udarbejde af forskelligt materiale til brug under bestyrelsesmøderne.

Praktiske opgaver

Bestilling af lokale, vand, mad, AV-udstyr eller lignende.

Bestyrelsesadministration

En effektiv aflastning til din Bestyrelse eller Advisory Board!

At stå for administrationen kan lyde som en rimelig simpelt ting. Men det kan være tidskrævende. Og hvorfor skal en eller flere af de administrative opgaver i en Betsyrelse udføres af et bestyrelsesmedlem?

Lav bestyrelsesmedlemmerne bruge deres evner, hvor de gør mest gavn og lad en af vores kompetente konsulenter stå for opgaverne. Sammen med virksomheden fastlægges hvilke opgaver, der er brug for at få eksterne kompetencer til.
Prisen for assistance afhænger af, hvilke opgaver vi skal løses, og honoraret kan afregnes både efter timeforbrug og efter fastprisaftale.

 Kontak os for at høre mere
...

Lad os snakke sammen om, hvordan vi kan hjælpe med din bestyrelsesadministration.


 Kontakt os for at høre mere