Digitalisering


Den digitale omstilling starter i bestyrelsen.

Virksomhederne har i dag en stadig større fokus på den digitale omstilling. Både når man bruger digitalisering til at være forretningsskabende, når man skal adressere de stadig stigende trusler fra bl.a. cyber-attacks og når man skal håndtere compliance som f.eks. GDPR er en del af.

Flere undersøgelser fra bl.a. Forrester viser, at denne øget fokus på digitalisering i rigtig mange virksomheder ikke er solidt forankret i bestyrelsen og dens arbejde. I stor udstrækning findes der ikke medlemmer i bestyrelsen, som har den nødvendige erfaring og indsigt i digitalisering. Samtidig bruger rigtig mange bestyrelser fortsat usikre værktøjer som dropbox og personlige emails til at fordele og lagre fortrolige dokumenter. I følge Forresters undersøgelse fra 2018 brugte man i over 50% af de adspurgte virksomheder personlige emails til distribution sensitiv intern bestyrelseskommunikation.

I en anden bestyrelsesundersøgelse som InterSearch gennemførte i 2018, viste det sig, at de opgaver som bestyrelserne selv mener har deres topprioritet i fremtiden, så er IT / Digitalisering er en af de 3 topscorer. Ydermere så mente 53% af de adspurgte bestyrelser, at Digitalisering er den trend, som de forventer vil have mest signifikant indflydelse på bestyrelsesarbejdet. I samme undersøgelse svarede 65% af de adspurgte bestyrelser, at deres kompetencer indenfor digitalisering ikke er tilstrækkelige.

Ønsker man en strategisk omstilling i virksomheden, så er det ikke nok, at det har direktionens og ledelsens bevågenhed. Omstillingen skal ledes af bestyrelsen og inkluderes i dens arbejde. Det gælder også for de mange digitale udfordringer virksomhederne står overfor. Hvis man i bestyrelsen ikke selv tager aktivt del i den digitale virkelighed, hvordan skal man så kunne agere kompetent og ansvarligt som bestyrelse af virksomheder, der for længst har taget teknologien til sig i hverdagen?

Hos Advisory Boards har vi med vores baggrund fra IT-branchen netop mulighed for at finde erfarende og kompetente bestyrelsesmedlemmer forretningsorienterede IT kompetencer. Samtidig kan vi gennem vores samarbejde med BoardPlace hjælpe til med at sikre, at bestyrelsesarbejdet sker på en sikker og effektiv platform. Kontakt os for at høre mere.